Prohlášení o politice jakosti

Politika společnosti Kołaszewski Sp. z o. o. přistupuje k řízení podniku tak, aby nabízené výrobky/služby byly dodávány v souladu se stanovenými požadavky na kvalitu, spolehlivost a v souladu s požadavky národních a mezinárodních předpisů a tento úkol vykonával kontinuální, k zákazníkovi přátelská, ekologicky a ekologicky šetrná práce as ohledem na přírodní prostředí.

Za účelem udržení a zvýšení spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran společnost přijímá následující cíle kvality:

  • · mohou být nabízeny a dodávány pouze produkty/služby, které si zaslouží uznání zákazníků tím, že účinně plní jejich potřeby a očekávání, s ohledem na platné normy a předpisy.
  • · vysoká úroveň kvalita produktů/služeb, ucelená nabídka produktů/služeb a kultura zákaznických služeb jsou rozhodující pro udržení konkurenční pozice společnosti jako spolehlivého dodavatele vysoce kvalitních produktů/služeb

Svých cílů kvality dosahujeme prostřednictvím:

  • · aplikace, rozvoj a neustálé zlepšování systému managementu kvality na základě norem ISO 9000: 2015 a systémová integrace podle standardů environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • · zavádění a zlepšování spolupráce s dodavateli a příjemci materiálů / výrobků / služeb,
  • · systematická motivace a rozvoj kvalifikace a zkušeností zaměstnanců,
  • · komunikace a informovanost o politice a konkrétních cílech na všech úrovních řízení a pro všechny funkce,
  • · plánování opatření a činností k zajištění kontrolovaných podmínek sběru, přepravy a skladování a zabránění případným nedokonalostem,
  • · identifikace, plánování a řízení procesů a jejich propojení a systematicky vyhodnocovat efektivitu a efektivitu procesů, včetně procesů neustálého zlepšování.


Odpovědnost za kvalitu je rozdělena mezi každého zaměstnance prostřednictvím záměrného rozdělení úkolů a pravomocí. Podrobné cíle kvality jsou vypracovány pro všechny funkce a úrovně řízení a zahrnují zejména cíle distribučního procesu a cíle neustálého zlepšování a na jejich definování a implementaci jsou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti.

Generální ředitel odpovídá za stanovení a pokračování politiky kvality a zavazuje se vytvářet podmínky pro společnost a vnitřní prostředí tak, aby se všichni zaměstnanci mohli plně zapojit do dosahování cílů. Součástí tohoto závazku je také zajištění zdrojů pro implementaci politiky, včetně zavedení, rozvoje a neustálého zlepšování systému managementu kvality a procesů, které jsou jím pokryty.